Utagawa Kuniyoshi, ‘Uramatsu Handayu Takanao’, ca. 1847, Ronin Gallery