Utagawa Kuniyoshi, ‘Uramatsu Kihei Hidenao’, ca. 1847, Ronin Gallery