Utagawa Kuniyoshi, ‘Yazama Shinroku Mitsukaze’, ca. 1847, Ronin Gallery