Utagawa Toyokuni III (Utagawa Kunisada), ‘Actor Ichikawa Ichizo as Nadauemon, Actor Ichikawa Kodanji as Tonnenbo, Actor Onoe Kikujiro as Nadeshiko Ogami, Actor Nakamura Turunosuke as Washizu Rokuro’, ca. 1862, Scholten Japanese Art