Utagawa Toyokuni III (Utagawa Kunisada), ‘Actor Nakamura Shikan IV as Kiyomizu no Chigo Sutewakamaru’, 1860, Scholten Japanese Art