Vadim Semenovich Velichko, ‘Self portrait’, 1986, Surikov Foundation

About Vadim Semenovich Velichko

Russian, 1929-2009, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia, based in Moscow, Russia