Vadim Semenovich Velichko, ‘Spring forest’, 1990, Surikov Foundation