Vadim Semenovich Velichko, ‘Still life’, 1980, Surikov Foundation

About Vadim Semenovich Velichko

Russian, 1929-2009, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia, based in Moscow, Russia