Vadim Semenovich Velichko, ‘Village Madonna’, 1990, Surikov Foundation

About Vadim Semenovich Velichko