Vahram Davtian, ‘"White Summer I" / "Beyaz Yaz I"’, 2012, Galeri 77