Victor Pedra, ‘Passejant als nens’, ca. 2016, Sala Dalmau