Volodymyr Kozhukhar, ‘From My USSR series’, 2005, PinchukArtCentre