Volodymyr Zayichenko, ‘Black Star’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd