Volodymyr Zayichenko, ‘Elf’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd