Volodymyr Zayichenko, ‘Golden Infestation’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd