Volodymyr Zayichenko, ‘Spark’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd