Volodymyr Zayichenko, ‘You’, 2016, Studio 54 Fine Arts International Ltd