W. Eugene Smith, ‘Spanish Wake, Deleitosa, Spain’, 1951, Heritage Auctions
W. Eugene Smith, ‘Spanish Wake, Deleitosa, Spain’, 1951, Heritage Auctions
W. Eugene Smith, ‘Spanish Wake, Deleitosa, Spain’, 1951, Heritage Auctions