Walangkura NAPANANGKA, ‘Untitled; Untitled’, D'Lan Davidson

Papunya Tula Artists, Northern Territory
Private Collection, Melbourne

About Walangkura NAPANANGKA