WAN-YU WANG, ‘Anyone Else But You’, 2008, Aki Gallery