Wang Chuan 王川, ‘1997 No. 16’, 1997, Galerie du Monde

About Wang Chuan 王川