Wang Chuan 王川, ‘Apparition 1’, 1995, Galerie du Monde

About Wang Chuan 王川