Wang Chuan 王川, ‘Complication’, 2016, Galerie du Monde

About Wang Chuan 王川