Wang Chuan 王川, ‘Cubes No. 1’, 2016, Galerie du Monde

About Wang Chuan 王川