Wang Chuan 王川, ‘Move away’, 2015, A Thousand Plateaus Art Space

About Wang Chuan 王川