Wang Chuan 王川, ‘Tower’, 2014, Galerie du Monde

About Wang Chuan 王川

Chinese, b. 1953, Chengdu, China, based in Beijing and Shenzhen, China