Wang Dongling 王冬龄, ‘Dragon (2)’, 2013, Hanart TZ Gallery