Wang Guan-Jhen, ‘Bad Winter’, 2015, Yiri Arts

About Wang Guan-Jhen