Wang Guan-Jhen, ‘His Neck’, 2015, Yiri Arts

About Wang Guan-Jhen