Wang Guan-Jhen, ‘Resting People: Quiet place’, 2015, Yiri Arts

About Wang Guan-Jhen