Wang Guan-Jhen, ‘Streetscape’, 2015, Yiri Arts

About Wang Guan-Jhen