Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism’, 2009, Heritage Auctions
Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism’, 2009, Heritage Auctions
Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism’, 2009, Heritage Auctions