Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism Series: Chanel No. 19’, 2002, Heritage Auctions
Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism Series: Chanel No. 19’, 2002, Heritage Auctions
Wang Guangyi 王广义, ‘Great Criticism Series: Chanel No. 19’, 2002, Heritage Auctions