Wang Huai-Qing, ‘Shelf		’, 2011-2012, Tina Keng Gallery