Wang Huaiqing, ‘Night Revel (Han Xizai's Night Revel-4)’, 2006, Tina Keng Gallery