Wang Huaiqing, ‘The Maze ’, 2013, Tina Keng Gallery