Wang Jian 王剑, ‘17HYD(Diptych)’, 2017, PIFO Gallery