Wang Jianwei 汪建伟, ‘As Though... No.1’, Long March Space