Wang Jianwei 汪建伟, ‘Outcome No.2’, Long March Space