Wang Jianwei 汪建伟, ‘Outcome No.3’, Long March Space