Wang Jianwei 汪建伟, ‘Surface No.1 表面 No.1’, 2015, Long March Space