Wang Jin, ‘Money Stones’, 2005, Rago
Wang Jin, ‘Money Stones’, 2005, Rago