Wang Jin, ‘The Dream of China 03’, 2006, Pékin Fine Arts