Wang Liang-Yin, ‘Ship of Theseus’, 2017, Lin & Lin Gallery