Wang Mengsha 王濛沙, ‘The Mountain in View Tower’, 2015, Soka Art

About Wang Mengsha 王濛沙