Wang Qinsong, ‘Moma Studio’, 2005, Galeria Karla Osorio

About Wang Qinsong

Chinese, b. 1966, Daqing, Heilongjiang, China, based in Beijing, China