Wang Qinsong, ‘One Dream/ One World’, 2014, Galeria Karla Osorio

110 x 137 cm cada each (diptíco)

About Wang Qinsong

Chinese, b. 1966, Daqing, Heilongjiang, China, based in Beijing, China