Wang Rongzhi, ‘Gourmet No. 4’, 2015, de Sarthe Gallery