Wang Rongzhi, ‘Gourmet No. 5’, 2015, de Sarthe Gallery