Wang Rongzhi, ‘ Ms. Dong’, 2015, de Sarthe Gallery